Nawigacja mobilna
TD EX - Wentylator przeciwwybuchowy

TD EX

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory TD EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Zapytanie o produkt
wróć do strony produktu


Venture Industries Group