Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

O Venture Industries

Od początku istnienia firma Venture Industries Sp. z o.o. oferuje swoje usługi na rynku branży wentylacyjnej. Specjalizacja ta ma swoje źródła w działalności siostrzanej firmy - Ventur Tekniska AB, istniejącej w Szwecji od prawie pięćdziesięciu lat.
Praca w Venture

Venture Industries Group

O firmie

Jesteśmy świadomi, że rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji zarówno wszystkich klientów korzystających bezpośrednio z naszych usług, a więc firm instalacyjnych, budowlanych, specjalistycznych sklepów, jak i inwestorów będących odbiorcami ostatecznymi.

Jesteśmy przekonani, że rozszerzanie oferty handlowej, skracanie terminów dostaw, podwyższanie kwalifikacji pracowników oraz ciągłe doskonalenie poziomu obsługi klienta i jakości dostarczanych urządzeń zapewni osiągnięcie zamierzonego celu.

Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce renomowanego producenta wentylatorów Firmy Soler & Palau S.A. z Hiszpanii. Współpracujemy także z wieloma firmami z innych krajów: Danii, Francji, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

Oferta produkowanych urządzeń jest stale rozszerzana. Poza urządzeniami przeznaczonymi do wentylacji pomieszczeń (wentylatory kanałowe, ścienne, dachowe) są to również urządzenia do zastosowań technologicznych.

Sprzedaż i działalność

Venture Industries Group

Historia firmy

Odpowiedzialność społeczna Venture Industries

Nasze cele

 • Zapewnienie stabilnych, bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy
 • Zapewnienie przejrzystości oraz etycznego prowadzenia biznesu
 • Zagwarantowanie rzetelnej, uczciwej i profesjonalnej obsługi Klienta
 • Zapewnienie wysokiej jakości produktów w oparciu o wewnętrzy system zarządzania jakością
 • Zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej
 • Pomoc potrzebującym
Miejsce pracybezpieczeństwo

Zapewniamy stabilne warunki zatrudnienia,
wspieramy indywidualny rozwój pracownika,
prowadzimy politykę prorodzinną,
gwarantujemy bezpieczne środowisko pracy,
szanujemy naszych Pracowników, wiemy, że firmę tworzą ludzie,
wspieramy Pracowników w sytuacjach losowych

Warunkipracy

Ponad standardowe warunki socjalne,
ergonomiczne stanowiska pracy,
pełny asortyment indywidualnych środków zdrowia na stanowiskach pracy,
pokoje lunchowe z pełnym, komfortowym wyposażeniem,
posiłki regeneracyjne,
ciągłe inwestowanie w nowoczesny park maszynowy

Imprezy sportowezdrowie

Wspieramy pracowników uprawiających sport,
drużyny Venture Industries: piłka nożna, koszykówka, siatkówka,
finansowanie udziału drużyn w zawodach sportowych,
sponsorig wybitnie uzdolnionych sportowców,
dofinansowanie zajęć sportowych

Rozrywkaintegracja

Organizujemy imprezy integracyjne dla pracowników i ich rodzin,
corocznie zapraszamy wszystkich Pracowników na Spotkanie podsumowujące rok ubiegły,
umożliwiamy udział Pracowników w eventach organizowanych na najlepszych obiektach sportowych kraju

Ekologia dzisiaj to konieczność

Czyste powietrze to hasło towarzyszy
nam od początku

Odpowiedzialność to nasze zobowiązanie

Łącząc powyższe elementy dbamy o środowisko naturalne i wprowadzamy ekologiczne rozwiązania.
Siedziba Główna Venture Industries pokrywa większość zapotrzebowania na energię z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Łączna zainstalowana
moc fotowoltaiki kWp

50

Wytworzyliśmy czystą
energię kWh

102 289 Dziś 254 kWh

Ograniczyliśmy
emisję CO2 kg

101 982 Dziś 283 kg

Równowartość
zasadzonych drzew szt.

17 048 Dziś 47

Stan na dzień: 04.08.2022

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw, a przede wszystkim wybór odpowiedniego dostawcy to jeden z najbardziej wymagających obszarów prowadzenia działalności. W chwili obecnej cena towaru, usługi nie jest decydującym czynnikiem podczas poszukiwania dostawcy.

Kierując się założeniami CSR poszukujemy dostawców, którzy tak jak my dbają o transparentność swojej firmy, pracowników, środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracy, a przede wszystkim o jakość produktu.

Priorytetem jest dla Nas jakość naszych produktów. Stąd ciągłe doskonalenie i dbałość o potwierdzenie deklarowanych właściwości urządzeń przez niezależne jednostki certyfikujące.

Zapewnienie, że produkty Venture Industries Sp. z o.o. są najwyższej jakości ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa.

Kodeks etyki i polityki antykorupcyjnej Venture Industries

Drodzy Współpracownicy

Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces Venture Industries Sp. z o.o.. Podstawą jest reputacja i zaufanie klientów, co jednocześnie wynika z Naszego codziennego postępowania, zachowania w miejscu pracy oraz wszędzie tam gdzie reprezentujemy Firmę.

Kodeks wyznacza standardy etyczne, prawne jak również wewnętrzne zasady, którymi będziemy się kierować, co za tym idzie wszystkie spisane postanowienia muszą być przestrzegane i realizowane przez pracowników Venture Industries Sp. z o.o. począwszy od praw człowieka, miejsca pracy, ochrony otaczającego Nas środowiska naturalnego, a skończywszy na postawie względem kontrahentów.

Ustanowienie niniejszego Kodeksu potwierdza, że jesteśmy Firmą godną zaufania, której podstawą funkcjonowania jest poszanowanie prawa, obowiązujących procedur i najwyższych norm postępowania. Pamiętajmy, że wartości zawarte w Kodeksie wymagają od Nas odpowiedzialności, rzetelności oraz uczciwości, zawsze musimy postępować właściwie czyli działać w interesie szeroko pojętego ogółu: klientów, współpracowników, udziałowców oraz Nas samych. Niniejsze zasady są dla Nas cennym drogowskazem w podejmowaniu codziennych decyzji i dokonywaniu właściwych wyborów. Wspólnie tworzymy Naszą rzeczywistość.

Wojciech Stawski
Dyrektor Venture Inudstries Sp. z o.o.

Praca w Venture Industries

Venture Industries Sp. z o.o. promuje politykę równych szans, stosując jawne procedury naboru i doboru kadr. Obsadzanie stanowisk oraz przyznawanie nagród odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie efektów pracy, zaangażowania, kwalifikacji bez względu na kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, status obywatela, pochodzenie lub stopień sprawności. O zatrudnieniu, awansie, wynagrodzeniu, przeniesieniu pracownika czy ustaniu stosunku pracy decydują wyłącznie kryteria obiektywne.
Więcej

Bezpieczeństwo informacji

Dane biznesowe i dokumentacja finansowa

Venture Industries Sp. z o.o. wymaga przestrzegania prawa, rzetelnego i precyzyjnego rejestrowania oraz raportowania informacji jako podstawy do podejmowania decyzji biznesowych.

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów pragniemy poinformować o Ochronie Danych Osobowych obowiązującej w Venture Industries.

Promowanie kultury etyki i zgodności z przepisami

Kodeks etyki oraz polityki antykorupcyjnej Venture Industries Sp. z o.o. stanowi zobowiązanie każdego pracownika do przestrzegania norm i standardów przyjętych w Spółce oraz obowiązujących przepisów prawa, bez względu na stanowisko, staż, miejsce i wymiar czasu pracy.

Członkowie kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania w Venture Industries Sp. z o.o. są osobami, które swoją postawą powinny dawać przykład i stanowić wzór do naśladowania dla innych pracowników.

Polityka antykorupcyjna Venture Industries Sp. z o.o.

Venture Industries Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z najwyższymi standardami, tym samym przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy Nas wszystkich, jak również współpracowników i partnerów biznesowych działających w Naszym imieniu.

Niniejsza Polityka antykorupcyjna została uzupełniona poprzez wytyczne do zapobiegania korupcji w Venture Industries Sp. z o.o., które zawierają szczegółowe zasady i normy jej stosowania.

Jakość - certyfikaty

Celem zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, spójnego z wymaganiami klientów oraz międzynarodowych standardów, Venture Industries Sp. z o.o.
od niemal 20 lat utrzymuje i doskonali zintegrowany system zarządzania zgodnie z normami:

 • - PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
 • - PN-EN ISO/IEC 80079-34 Atmosfery wybuchowe -- Część 34: Stosowanie systemów jakości przy produkcji urządzeń,
 • - PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Część 3: standardowe wymagania jakości,
 • - PN-EN 12101-3:2015-10 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów),
 • - PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania.
 • - PN-EN 15085-2:2021-03 Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych - Część 2: Wymagania dotyczące zakładu spawalniczego
Certyfikat
Certyfikat ISO 9001
Certyfikat
Certyfikat Środowiskowy ISO14001
Certyfikat
Certyfikat Instytutu Spawalnictwa
Certyfikat
Certyfikat Europejskiej Federacji Spawalniczej
Certyfikat
Certyfikat Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa
Certyfikat
Certyfikat TÜV NORD EN 15085-2 PL
Certyfikat
Certyfikat TÜV NORD EN 15085-2 EN
Certyfikat
Certyfikat wyłącznego przedstawiciela Soler&Palau w Polsce
Certyfikat
Certyfikat Złoty Płatnik

Nagrody i wyróżnienia

Lider Instalacji
Acanthus Aureus
Gazele Biznesu 2015
Gazele Biznesu 2014
Gazele Biznesu 2013
Gazele Biznesu 2012
Gazele Biznesu 2007
Gazele Biznesu 2006
Gazele Biznesu 2005


Venture Industries Group