Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Składanie zamówień

 1. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym należy się zarejestrować.
 2. W formularzu rejestracji Klient zobowiązuje się do podania danych zgodnych z rzeczywistością. Dane te zostaną wykorzystane do wystawienia faktury lub rachunku (w zależności od potrzeb Klienta).
 3. W przypadku gdy Klientem jest płatnik podatku VAT (np. podmiot gospodarczy) złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Zamówienie uznaje się za wysłane po jego uwierzytelnieniu.
 5. Uwierzytelnienie zamówienia następuje poprzez automatycznie generowaną wiadomość elektroniczną wysyłaną pod adres e-mail zamawiającego podany w trakcie procesu rejestracji. Uwierzytelnienie zamówienia następuje po kliknięciu na znajdujący się w wiadomości link. System sprawdzi poprawność nr IP komputera zamawiającego oraz adres e-mail.
 6. Zamówienie zostaje potwierdzone e-mailem, faksem, lub telefonicznie w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy).W potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje informację o terminie wysyłki towaru.
 7. W przypadku braku uwierzytelnienia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.
 8. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych zostaje ono anulowane.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu internetowego.
 11. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 13. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 60 dni.
 15. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości chyba, że Klient zdecyduje inaczej i poinformuje o tym Sklep.
 16. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 17. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


Venture Industries Group