Nawigacja mobilna
  • Strona główna
  • Zgłaszanie naruszeń prawa w Venture Industries Sp. z o.o.
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Zgłaszanie naruszeń prawa w Venture Industries Sp. z o.o.

Zarząd Venture Industries Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, każdy z pracowników przedsiębiorstwa, byłych pracowników bądź osób posiadających wiedzę o możliwych naruszeniach prawa w strukturach przedsiębiorstwa ma możliwość dokonania zgłoszenia wykrytych nieprawidłowości w sposób jawny lub poufny, za pośrednictwem:

Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej (z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych), datę, opis nieprawidłowości, w tym dane osób powiązanych, dowody potwierdzające opisany stan faktyczny. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest zgłaszającemu w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia – o ile sygnalista pozostawił dane do kontaktu. Komisja wyjaśniająca ma 3 miesiące na przeprowadzenie postępowania i poinformowanie sygnalisty o jego wyniku, zgłoszenie może zostać oddalone z uwagi na jego bezzasadność.Dane osobowe sygnalisty przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyjaśnienia sprawy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Venture Industries Group