Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type

Praktyki Studenckie 2012

Praktyki Studenckie – 2012
Venture Industries – Grudziądz
(ref. LABO-VIG)

Kandydat– wymagania:

 • Student IV, V roku lub absolwent studiów technicznych o kierunku (mechatronika, elektronika telekomunikacja, mechanika);
 • Chęć i predyspozycje do pracy w zespole;
 • Dobra znajomość teorii w zakresie elektroniki, mechaniki ;
 • Skierowanie z uczelni o możliwości odbycia praktyk, ważne ubezpieczenie NW (wymagane w dniu rozpoczęcia praktyk);

W ramach Praktyk Studenckich, firma umożliwi osobie odbywającej praktykę:

 • Poznanie profilu działalności oraz organizacji pracy firmy Venture Industries, jako wiodącego producenta i dostawcy szerokiej gamy wentylatorów;
 • Zapoznanie z profilem produkcji oraz praktycznymi możliwościami zastosowania oferowanych urządzeń w procesach technologicznych;
 • Praktyki odbywać się będą  w oddziale produkcyjnym w Grudziądzu w pracowni - Laboratorium Pomiarowym;
 • Cele i zadania: poznanie specyfiki pracy na stanowisku inż. Pomiarów i dokonywanie samodzielnych pomiarów parametrów pracy wentylatorów;
 • Możliwość poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie metod i sposobów pomiarów parametrów charakterystycznych urządzeń wentylacyjnych;
 • Pracę w przyjaznym zespole;
 • Zdobycie szansy na podjęcie stażu oraz kontynuowanie kariery zawodowej w Venture Industries;

Etapy rekrutacji:

 • Termin przesyłania zgłoszeń do dnia 30 maja ;
 • Rozpatrywanie zgłoszeń do dnia 5 czerwca;
 • Rozmowy z wybranymi kandydatkami / kandydatami do dnia 8 czerwca;
 • O decyzji przyjęcia na praktyki, wybrane osoby poinformujemy do dnia 12 czerwca;

Informacje dotyczące odbywania praktyk:

 • Praktyki trwają w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Liczba osób: 1
 • Czas odbywania praktyki 6-8 tyg.( lub dłużej do uzgodnienia);
 • Przewidujemy wynagrodzenie zależne od efektów praktyki;

 
Prosimy o składanie zgłoszeń wyłącznie przez osoby odpowiedzialne, zdecydowane oraz rzetelnie wykonujące powierzone im zadania oraz podejmowane zobowiązania.
 
Zgłoszenie powinno zawierać CV i list motywacyjny, oraz nr referencyjny (ref. LABO-VIG)
Adres przesyłania zgłoszeń oraz ewentualnych zapytań: rekrutacja.dt@venture.pl

Praca w Venture Industries

W związku z dynamicznym rozwojem, Venture Industries Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowiska:Venture Industries Group