Nawigacja mobilna
TCDH EXD - Wentylator przeciwwybuchowy

TCDH EXD

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory TCDH odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Zapytanie o produkt
wróć do strony produktu


Venture Industries Group