Nawigacja mobilna
JET EX - Wentylator przeciwwybuchowy

JET EX

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory JET są dostępne również w wykonaniach przeciwwybuchowych, kategoria urządzeń 3G zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Przystosowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 3G – strefa 2 (Z2).

Konstrukcja

Wentylatory typu JET w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex II 3Gc IIB T4 ATEX dostępne są w wielkościach standardowych, ale tylko w wykonaniu trójfazowym.

Silnik elektryczny

Silniki wentylatorów nie dostosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wartości natężenia prądu są przybliżone i zależą od zastosowanego modelu silnika.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa

Charakterystyka pracy

JET/6-20-018T EX

  • Pst max = 85 Pa
  • Q max = 580 m3/h
  • P max = 180 W
  • n = 930 obr./min
  • I max = 0.75 A
  • U nom = 400 V
  • L wA = 60 dB(A)

Wymiary

Typ ØA B ØD E F G H M
  mm mm mm mm mm mm mm mm
JET/6-20-018T EX 600 800 160 50 250 160 70 540
JET/4-20-025T EX 600 800 160 50 250 160 70 540
JET/2-20-075T EX 600 800 160 50 250 160 70 540
JET/6-25-018T EX 735 930 200 600 240 145 70 540
JET/4-25-037T EX 735 930 200 600 240 145 70 540
JET/2-25-220T EX 735 930 200 600 240 145 70 540
JET/4-30-110T EX 880 1040 250 70 200 75 70 540


Venture Industries Group