Nawigacja mobilna
EMT - Wentylator przeciwwybuchowy

EMT

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory EMT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi
Zapytanie o produkt
wróć do strony produktu


Venture Industries Group