Nawigacja mobilna
EBF - Wentylator przeciwwybuchowy

EBF

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory EBF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Zapytanie o produkt
wróć do strony produktu


Venture Industries Group