Nawigacja mobilna
Fan Selection Software
Operating point
Select fan type
DTF - Destryfikator

DTF

Destryfikator

Destryfikatory są przewidziane do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na wysokość pomieszczenia dochodzi do niekorzystnego z punktu widzenia energetycznego unoszenia się ciepłego powietrza znacznie ponad strefę przebywania ludzi.
Zapytaj o produkt

Zastosowanie

Destryfikatory są przewidziane do stosowania wszędzie tam, gdzie ze względu na wysokość pomieszczenia dochodzi do niekorzystnego z punktu widzenia energetycznego unoszenia się ciepłego powietrza znacznie ponad strefę przebywania ludzi tj. w wysokich halach, magazynach, zakładach przemysłowych.

Zastosowanie destryfikatora wspomaga cyrkulację powietrza skutecznie obniżając rozwarstwienie temperaturowe wewnątrz pomieszczeń.

Konstrukcja

Obudowa zewnętrzna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej nitowanej. Wewnątrz obudowy wentylator osiowy o zwartej konstrukcji. Wirnik wykonany z odpornego na działanie promieni UV termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym, dynamicznie wyważany zgodnie z normą ISO 1940. Obudowa wentylatora wytłaczana z blachy stalowej, pokrytej czarną farbą epoksydową. Wentylator może pracować w temperaturze -40°C + 70°C. Stopień ochrony IP65.

Istnieje możliwość zainstalowania wewnątrz obudowy wymiennych filtrów klasy EU4 w celu redukcji zanieczyszczeń w cyrkulującym powietrzu. Zamocowanie urządzenia poprzez 4 otwory montażowe w górnej podstawie na stropie lub poprzez podwieszenie na konstrukcji nośnej możliwie najbliżej stropu.

Silnik elektryczny

Silniki standardowe 3x400V Y/D - 50Hz od 160 W do 1050 W, stopień ochrony IP65, klasa izolacji F. Opcjonalnie jednobiegowa wersja S z silnikiem jednofazowym. Silniki przystosowane do pracy w atmosferze o wilgotności względnej do 95%.

Silniki posiadają termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem, które należy bezwzględnie podłączyć do zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. Zasilenie elektryczne doprowadzić do puszki przyłączeniowej umieszonej na narożniku obudowy.

Zasada działania

Uruchomienia wentylatora oraz jego zatrzymania dokonuje się za pomocą zewnętrznego układu sterującego, który w oparciu o zmierzony gradient temperatur uruchamia wentylator. W wersji trójfazowej możliwość uruchomienia na I lub II biegu (silnik podłączony w Y lub D). Urządzenie zasysa ciepłe powietrze spod stropu i nakierowuje je w dół pomieszczenia do strefy, gdzie ciepło jest najbardziej pożądane - do strefy przebywania ludzi.

Dobór urządzenia

Wielkość oraz liczbę urządzeń należy dobrać w oparciu o założoną liczbę wymian powietrza w pomieszczeniu. Maksymalny promień zasięgu urządzenia w przybliżeniu można wyznaczyć jako H+2m, gdzie H wysokość montażu destryfikatora.

Wysokość montażuRozchylenie żaluzji umożliwia zastosowanie destryfikatorów w pomieszczeniach o wysokości 5-15m.
W pomieszczeniach o mniejszej wysokości nie zaleca się stosowania urządzenia. Minimalna odległość dolnej krawędzi urządzenia od podłogi wynosi 3,5m.

Wsparcie techniczne

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa


Venture Industries Group