Nawigacja mobilna
CPG - ---

CPG

---

System sterowany szafą zasilająco-sterującą CPG ma za zadanie zapewnić przewietrzanie garażu oraz usuwanie powietrza zanieczyszczonego, w celu utrzymania stężeń tlenku węgla oraz propan butan na odpowiednio niskim poziomie.
Nowość w ofercie
Venture Industries
Zapytaj o produkt

Wsparcie techniczne

Karta katalogowa

Dobierz wentylator www.programdoboru.pl

m3/h
Pa


Venture Industries Group