Nawigacja mobilna
HDB/HDT - Wentylator przeciwwybuchowy

HDB/HDT

Wentylator przeciwwybuchowy

Wentylatory HDB/HDT odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi.
Zapytanie o produkt
wróć do strony produktu


Venture Industries Group