masz pytania - zadzwoń: (22) 751 95 50, 751 20 31

Tabela odporności chemicznej

Substancja chemiczna Stężenie Polichlorek winylu PVC Polipropylen PP Stal nierdzewna Aluminium
20°C 60°C 20°C 60°C
Aceton 100% - n z o z z
Akrylan etylu 100% n n n n - z
Aldehyd benzoesowy 0,1% n n z - z z
Aldehyd krotonowy 100% n n n n - -
Aldehyd octowy 40% 100% n - n - z z
Alkohol amylowy z o z z z z
Amoniak, gaz suchy 13% z z z z z z
Amoniak, płyn 100% o n z z z z
Amoniak roztwór wodny Rozcieńcz. z o z z z z
Amonowy azotan Roztwór nasyc. z z z z z z
Amonowy chlorek Roztwór nasyc. z z z z n z
Amonowy siarczan Roztwór nasyc. z o z z z z
Anilina 100% n n z o z n
Anilina Roztwór nasyc. n n z o z n
Aniliny chlorowodorek Roztwór nasyc. n n o o n n
Antymanowy chlorek 90% z z z z - -
Benzen 100% n n o n z z
Benzyna (węglowodory alifatyczne) z z o n z n
Benzyna (weglowodory alifatyczne) benzen 80/20 n n o n z n
Bezwodnik octanowy 100% n n z - z z
Boraks Roztwór nasyc. z o z z z z
Brom, płyn 100% n n n n n n
Butan, gaz 100% z - z z z z
Butanole do 100% z o z z - -
Chlor, gaz suchy 100% o n n n z n
Chlor, roztwór wodny Roztwór nasyc. o n n n n n
Cukier Roztwór nasyc. z z z z z z
Cykloheksanol 100% n n z z z z
Cykloheksanon 100% n n z n z z
Cynawy chlorek Roztwór nasyc. z z z z o z
Cynku chlorek Roztwór nasyc. z z z z z n
Dekstryna Roztwór nasyc. z o z - - -
Etanol 95% z o z - z z
Etylowy eter 100% n - o - z z
Etylenowy glikol Roztwór przemysł. z z z z z z
Fenol 90% o n z z z z
Formaldehyd Roztwór rozc. z o z z o z
Formaldehyd 40% z z z z z z
Gliceryna 100% z z z z z z
Heksan 100% - z z o z z
Ksylen 100% n n o n z z
Kwas azotowy do 45% z o z z n n
Kwas azotowy 50 do 98% n n o n n n
Kwas benzoesowy Roztwór nasyc. o n z z z z
Kwas borowy Roztwór rozc. z o z z z n
Kwas chlorosulfonowy 100% o n n n n n
Kwas chlorowodorowy (solny) 20% z o z z n z
Kwas chlorowodorowy (solny) > 30% z z z z n z
Kwas chromowy 1÷50% z o z o o n
Kwas cytrynowy Roztwór nasyc. z z z z z n
Kwas fluorowodorowy 40% o n z z n n
Kwas fluorowodorowy 60% o n z z n n
Kwas fluorowodorowy, gaz 100% o n z z z n
Kwas glikolowy 30% z z z z z -
Kwas masłowy 98% n n z - z z
Kwas masłowy 20% z o z - z z
Kwas mlekowy 10% z o z z z z
Kwas mlekowy 10÷90% o n z z z z
Kwas mrówkowy 1÷50% z o z z z z
Kwas octowy 25% z o z z z z
Kwas octowy 60% z o z z n z
Kwas oleinowy 100% z z z - z z
Kwas siarkowy 96% o n z o n n
Kwas siarkowy 40÷90% z o z z n n
Kwas siarkowy dymiacy (oleum) 10% S03 n n n z n n
Kwas szczawiowy Roztwór nasyc. z z z z z z
Kwas szczawiowy Roztwór rozc. z o z z z z
Kwas taninowy Roztwór nienasyc. z z z z z n
Kwas winowy do 10% z z z z o n
Magnezowy chlorek Roztwór nasyc. z z z z n n
Magnezowy siarczan Roztwór nasyc. z z z z z z
Metanol 100% z o z z z z
Miedziowy chlorek Roztwór nasyc. z z z z - -
Miedziowy fluorek 2% z z z z n -
Miedziowy siarczan Roztwór nasyc. z z z z z n
Mleko z z z z z z
Mocz z o z z z z
Mocznik 10% z o z z z z
Mydło Roztwór nienasyc. z o z z z n
Niklawy siarczan Roztwór nasyc. z z z z z n
Ocet do 8% z z z z z n
Octan butylu 100% n n z o - z
Octan etylu 100% n n o o z z
Oleje i tłuszcze z z z - z z
Ozon 100% z z z o z z
Pirydyna do 100% n - z o z z
Piwo z z z - z n
Potasowy azotan Roztwór nasyc. z z z z z z
Potasowy bromek Roztwór nasyc. z z z z z n
Potasowy chlorek Roztwór nasyc. z z z z z n
Potasowy chromian 40% z z z z z z
Potasowy cyjanek Roztwór nienas. z z z z z n
Potasowy dwuchromian 40% z z z z z z
Potasowy nad/dwutleno/siarczan Roztwór nasyc. z o z - z n
Potasowy nadmanganian 20% z z z o z z
Potasowy wodorotlenek Roztwór nienasyc. z z z - z n
Potasowy żelazicyjanek Roztwór nasyc. z z z - z z
Potasowy żelazocyjanek Roztwór nasyc. z z z - z z
Propan ciekły 100% z - z - z z
Siarki dwutlenek, ciecz 100% o n z z n z
Siarki dwutlenek, suchy 100% z z z z n z
Siarkowodór, gaz 100% z z z z n z
Sodowy benzoensan 35% z o z - - z
Sodowy chloran Roztwór nasyc. z z z z z n
Sodowy chlorek Roztwór nasyc. z z z z z n
Sodowy podchloryn (13% chloru) 100% z o z z n n
Sodowy siarczyn Roztwór nasyc. z o z z z z
Sodowy wodorosiarczek Roztwór nasyc. z z z z - n
Sodowy wodorotlenek Roztwór nasyc. z z z z o n
Sodowy zelazicyjanek Roztwór nasyc. z z z - z z
Sodowy żelazocyjanek Roztwór nasyc. z z z - z z
Srebra azotan Roztwór nasyc. z o z - z n
Tlen 100% z z z z z z
Toluen 100% n n o n n -
Trójchloroetylen (TRI) 100% n n o n z n
Wapniowy azotan 50% z z z z n z
Węgla dwusiarczek 100% o n o n z -
Węgla dwutlenek Roztwór nasyc. z o z z z z
Wino z z z z z n
Woda morska z o z z z z
Wodór 100% z z z z z z
Wodoru nadtlenek 30% z z z o z z
Wywoływacze fotograficzne Roztwór przemysł. z z z z n -
  zadowalająca odporność
  ograniczona odporność
  niezadowalająca odporność