masz pytania - zadzwoń: (22) 751 95 50, 751 20 31

Schemat podłączeń elektrycznych

Podłączenie instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez wykwalifikowany i upoważniony do tego personel, zgodnie z instrukcją instalacji i podłączenia urządzenia. Użytkownik NIE jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności serwisowych przy urządzeniach. Nie przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji technicznej urządzenia może spowodować jego awarię, a także stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika, za co producent nie bierze odpowiedzialności.

 

 

1 TD TD SILENT EBB DESIGN HM, DV TH CK

2 TD-T TD SILENT-T

3 TD-ECOWATT TD SILENT ECOWATT

4 ILT/ILB - silniki jednofazowe CVAB/CVAT 700-1500 - silniki jednofazowe HCFT/B, HCBT/B 250-400 - silnik jednofazowy TCBB/TCBT 250-400 - silniki jednofazowe CTHB 140-225 - silniki jednofazowe CTVB 140-225 - silniki jednofazowe HCTB 315-400 - silniki jednofazowe CHVB/CHVT 140-225 - silniki jednofazowe ILHT 140-225 - silniki jednofazowe CRHB/CRVB ECOWATT CRV TCBBx2 / TCBTx2 CTHB / CTHT - silniki jednofazowe CTVB / CTVT - silniki jednofazowe

5 ILT/ILB - silniki jednofazowe CVAB/CVAT 2600-5600 - silniki jednofazowe HCFT/B, HCBT/B 450-1000 - silnik jednofazowy TCBB/TCBT 450-710 - silniki jednofazowe CTHB 250-400 - silniki jednofazowe CTVB 250-400 - silniki jednofazowe HCTB 450-630 - silniki jednofazowe CHVB/CHVT 250-400 - silniki jednofazowe ILHT 250-400 - silniki jednofazowe CRHB/CRVB ECOWATT CRV TCBBx2 / TCBTx2

6 VENT 355/400 - silniki trójfazowe ILT/ILB - silniki trójfazowe CVAB/CVAT - silniki trójfazowe HCFT/B, HCBT/B - silnik trójfazowy HIB / HIT TCBB/TCBT - silniki trójfazowe CTHT - silniki trójfazowe CTVT - silniki trójfazowe HCTT - silniki trójfazowe THGT - silniki trójfazowe CHGT - silniki trójfazowe CHAT - silniki trójfazowe CHVB/CHVT - silniki trójfazowe IFHT - silniki trójfazowe ILHT - silniki trójfazowe KDTR - silniki trójfazowe CRHB/CRVB ECOWATT CRV TCBBx2 / TCBTx2 VENT NK CTHB / CTHT - silniki trójfazowe CTVB / CTVT - - silniki trójfazowe CVST

7 SC - silniki jednofazowe AFC - silniki jednofazowe GFS - silniki jednofazowe AFH - silniki jednofazowe GFB - silniki jednofazowe KEF - silniki jednofazowe BB - silniki jednofazowe GMT-R - silniki jednofazowe LFA - silniki jednofazowe MBA - silniki jednofazowe MRA - silniki jednofazowe MPB - silniki jednofazowe GMT-K - silniki jednofazowe GB/GX - silniki jednofazowe BC - silniki jednofazowe HPBx - silniki jednofazowe LFS - silniki jednofazowe VISP - silniki jednofazowe RVISP - silniki jednofazowe VASP - silniki jednofazowe JET - silniki jednofazowe CRDV - silniki jednofazowe CRDV - silniki jednofazowe AFW AFC-VB AFC-HT ARC LFB - silniki jednofazowe

8 SC - silniki trójfazowe DSC/PSC - silniki trójfazowe AFC - silniki trójfazowe HPB-F - silniki trójfazowe GFS - silniki trójfazowe AFD - silniki trójfazowe AFH - silniki trójfazowe GFB - silniki trójfazowe KEF - silniki trójfazowe RBH - silniki trójfazowe LFA - silniki trójfazowe MBA - silniki trójfazowe MRA - silniki trójfazowe MPB - silniki trójfazowe GMT-K - silniki trójfazowe MRB - silniki trójfazowe MBB - silniki trójfazowe HSD - silniki trójfazowe MSB - silniki trójfazowe MSBN - silniki trójfazowe MSB-VB - silniki trójfazowe MSB-HT - silniki trójfazowe HBB - silniki trójfazowe ELF - silniki trójfazowe SEAT - silniki trójfazowe STORM - silniki trójfazowe TCDH EXD - silniki trójfazowe MPT - silniki trójfazowe QP - silniki trójfazowe Q - silniki trójfazowe Q-2 - silniki trójfazowe GB/GX - silniki trójfazowe BC - silniki trójfazowe BFN - silniki trójfazowe MHB - silniki trójfazowe FCM - silniki trójfazowe RL - silniki trójfazowe PB - silniki trójfazowe PH - silniki trójfazowe HPBx - silniki trójfazowe HP - silniki trójfazowe LFS - silniki trójfazowe VISP - silniki trójfazowe RVISP - silniki trójfazowe VASP - silniki trójfazowe JET - silniki trójfazowe CRDV - silniki trójfazowe CRDV - silniki trójfazowe AFC-VB AFC-HT ARC AFW LFB - silniki trójfazowe

9 VENT - silniki jednofazowe VENT LK - silniki jednofazowe CAB - silniki jednofazowe CAB-PLUS - silniki jednofazowe SLIMBOX - silniki jednofazowe SWF - silniki jednofazowe HXM - silniki jednofazowe DEM - silniki jednofazowe CBM - silniki jednofazowe CTB IWF HXBR ECOWATT VENT NK CAB B CK

10 IRAB N / IRAT N IBF - silniki jedno i trójfazowe RF - silniki jedno i trójfazowe RFV - silniki jedno i trójfazowe IBF-I - silniki jedno i trójfazowe IRB / IRT - silniki jedno i trójfazowe

11 CAIB (BEM/BET) - wersja z nagrzewnicą elektryczną

12 DH - zasilanie jednofazowe DH - zasilanie jednofazowe (DH-*/*S)

13 DH - zasilanie dwufazowe (DH-*/*B)

14 RH - zasilanie trójfazowe DH - zasilanie trójfazowe (DH-*/*T)

15 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN DECOR EDM EBB S EBB DESIGN S, M EBB-N S EBB 100 N S SILENTUB TDM SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EB S CK

16 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN DECOR EDM EBB S EBB-N S EBB 100 N S SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EBB DESIGN HM EB S TDM

17 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN DECOR EDM EBB T EBB-N T/HT EBB 100 N T/HT SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EBB DESIGN T EB T/HT TDM

18 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN DECOR EDM EBB T EBB-N T/HT EBB 100 N T/HT SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EB T/HT TDM

19 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EDM SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EBB DESIGN M, HM TDM

20 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EDM SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN TDM

21 SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN EDM SILENT 100/200/300 SILENT DESIGN TDM

22 HTB

23 HPB-F - chłodzenie silników trójfazowych

24 RMB

25 RMT

26 REB 1, 2.5

27 REB 5 REB 10

29 TLR

30 ERV

31 DTL

32 TRTN

35 HIG-2

36 SQA

37 TK-1

38 TS

39 PRESOSTAT

40 TIMER

41 PULSER

42 PULSER ADD

44 PULSER-D

46 PULSER-XD

48 TTC

49 TT-S1

50 TTC Akcesoria

51 Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu jednofazowym z TD, REB, TK-1

52 Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu jednofazowym z TD, REB, TS

53 Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu trójfazowym z TD, REB, TK-1

54 Układ podłączenia nagrzewnicy DH o zasilaniu trójfazowym z TD, REB, TS

55 Podłączenie silników dwubiegowych

56 IBF EC 230V

57 IBF EC 3x400V

58 RF EC

59 IRF-900

60 CPR-EC

61 REB-ECOWATT HXBR / HXTR

62 REB

63 RVS

64 RND-1

65 SC2 1

66 SC2 A4

67 REB-5 Auto

68 TTC-25X

69 ZS-1

70 REGUL-2

71 COM-2

72 INTER-4P

73 Przełącznik 0-Y-D

74 Przełącznik 0-Y-Y

75 Przełącznik 0-Y-YY

76 MSK-EX

77 U-EK230

78 EBF

79 ILT EX

80 RVS-A

81 RVT EX

82 PBW

83 ERF

84 EC control 3V

85 PSE5 TP

86 TRAFO60

87 TT-S4/D

88 PST3