masz pytania - zadzwoń: (22) 751 95 50, 751 20 31

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do pracy w miejscach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami i pyłami szkodliwych substancji. Może to być zarówno wentylacja pomieszczeń jak również odciąg mieszanin gazowych lub pyłów wybuchowych.

Sprawdź naszą ofertę  

Wentylatory są produkowane według takich samych schematów aerodynamicznych jak standardowy typoszereg z zachowaniem warunków bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Przy konstrukcji wentylatorów zastosowano dodatkowe środki zapewniające zwiększone bezpieczeństwo wobec możliwości powstania nadmiernej temperatury, występowania łuków elektrycznych i iskier zarówno wewnątrz jak i na elementach zewnętrznych w czasie normalnej pracy. Stosowane są specjalne materiały o odpowiednio dobranym składzie chemicznym, silniki elektryczne przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, itp.

Klasyfikacja miejsc niebezpiecznych (zagrożonych wybuchem): (wg PN-EN 1127-1)

Strefy dla gazów:

Strefa 0 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem występuje stale lub przez długie okresy lub często. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystąpienia, pojawiają się wewnątrz pojemników, rurociągów i zbiorników itd. W strefie zagrożenia wybuchem 0 i 20 nie można stosować jakichkolwiek urządzeń elektrycznych.

Strefa 1 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. Strefa ta może obejmować m.in.:

 • bezpośrednie otoczenie strefy 0;
 • bezpośrednie otoczenie miejsc zasilania surowcem;
 • bezpośrednie otoczenie miejsc napełniania i opróżniania;

Strefa 2 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę substancji palnych w postaci gazu, pary albo mgły z powietrzem nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko.

Strefy dla Pyłów:

Strefa 20 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu występuje stale lub przez długie okresy lub często. Zasadniczo te warunki, w przypadku ich wystąpienia, pojawiają się wewnątrz pojemników, rurociągów i zbiorników itd.

Strefa 21 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu może czasami wystąpić w trakcie normalnego działania. Strefa ta może obejmować m.in.:

 • miejsca w bezpośrednim otoczeniu punktów nasypywania i wysypywania pyłu
 • miejsca gdzie występują warstwy pyłu zdolne tworzyć z powietrzem palną mieszaninę

Strefa 22 

Miejsce, w którym atmosfera wybuchowa w postaci obłoku palnego pyłu w powietrzu nie występuje w trakcie normalnego działania, a w przypadku wystąpienia trwa krótko. Strefa ta może obejmować miejsca w bezpośrednim otoczeniu urządzeń, systemów ochronnych, części o podzespołów zawierających pył, z których może dojść do uwolnienia i gromadzenia się pyłu (np. pomieszczenia z młynami).

 

Klasyfikacja urządzeń grupy II stosowanych w atmosferach zagrożonych wybuchem:(wg PN-EN 11271 oraz PN-EN 13463-1)

Kategoria 1

Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użytku w przestrzeniach, w których atmosfery wybuchowe są obecne stale, przez długie okresy lub często. Urządzenia te powinny zapewniać wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku rzadko występującej awarii urządzenia i charakteryzującą się takimi środkami zabezpieczenia przeciwwybuchowego, że:

 • w przypadku uszkodzenia jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi, niezależny środek zapewni wymagany poziom zabezpieczenia;
 • wymagany poziom zabezpieczenia pozostanie w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń.

Kategoria 2

Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użycia w przestrzeniach, w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami lub mieszanin pyłowo-powietrznych.

Środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego dotyczące urządzeń kategorii 2 zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku częstych zakłóceń lub uszkodzeń, jakie zwykle należy brać pod uwagę.

Kategoria 3

Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do użycia w przestrzeniach, w których nie przewiduje się pojawienia atmosfer wybuchowych, a jeżeli one rzeczywiście wystąpią, to jest to prawdopodobnie tylko rzadko lub w ciągu krótkiego przedziału czasu.

Urządzenia kategorii 3 zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnego działania.

Compact HCBT EX

EGM

CRDV EX dachowy

ELF

 

Podział oraz zależności pomiędzy strefami i kategoriami urządzeń:

Kategoria urządzenia Zaprojektowani dla:
atmosfery wybuchowej strefy
KAT 1  gaz / para / mgła
0 (1,2)
pył
20 (21,22)
KAT 2  gaz / para / mgła
1 (2)
pył
21 (22)
KAT 3  gaz / para / mgła
2  
pył
22  
Rodzaj strefy Odpowiednia kategoria Jeżeli zaprojektowanie dla
STR. 0  1G gaz / para / mgła
STR. 1  1G lub 2G gaz / para / mgła
STR. 2  1G lub 2G lub 3G gaz / para / mgła
STR. 20  1D pył
STR. 21  2D pył
STR. 22  1D lub 2D lub 3D pył
 

Oznaczenia spotykane w urządzeniach przeciwwybuchowych:

EGM 500- 1 II 2 2G 3 Ex 4 ce 5 IIB 6 T3
 
 1. Grupa miejsc instalacji
  I wyrobiska górnicze
  II pomieszczenia i przestrzenie pozakopalniane
 2. Kategoria urządzenia (1, 2, 3 - czytaj powyżej) i rodzaj atmosfery wybuchowej
  G gaz, para, mgła
  D pył
 3. Oznaczenie urządzenia elektrycznego przystosowanego do pracy w strefie zagrożonej wybuchem
 4. Symbol rodzaju ochrony przed zapłonem (dotyczy urządzeń elektrycznych)
  fr obudowa z ograniczoną wentylacją
  d obudowa ognioszczelna
  c bezpieczeństwo konstrukcyjne
  b kontrola źródeł zapłonu
  p osłona gazowa z nadciśnienie
  k osłona cieczowa
  g bezpieczeństwo wewnętrzne
  i osłona iskrobezpieczna
  e obudowa wzmocniona
  o osłona z wypełnieniem cieczowym
  q osłona z wypełnieniem piaskowym
 5. Podgrupa mieszaniny wybuchowej (podział na podgrupy dotyczy tylko gazów).
  IIB są odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń grupy IIA.
  IIC są odpowiednie do zastosowań wymagających urządzeń grupy IIA i grupy wybuchowości IIB
 6. Klasa temperaturowa urządzenia lub maksymalna temperatura powierzchni urządzenia.